Fakta

Hedinsgatan 13 – Brf Reveljen 10


Fakta om föreningen


BYGGÅR:

Fastighetens byggnadsår är 1934-1935.


MÅNADSAVGIFT:

I månadsavgiften ingår värme, varmvatten, tvättstuga och vindsförråd samt kabeltv. Elavgiften specificeras separat på räkningen.


GARAGEPLATS OCH PARKERINGSPLATS:

Garageplats och/eller parkeringsplats följer ej med bostadsrätten.


ANTAL LÄGENHETER I FÖRENINGEN:

BRF Reveljen 10 har 48 lägenheter och tre hyreslokaler.


FÖRENINGENS EKONOMISKA FÖRVALTARE:

Hem och Fastighet AB


FÖRENINGENS TEKNISKA FÖRVALTARE:

POS Fastighetsvård AB


ÖVERLÅTELSEAVGIFT:

Ja. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet


PANTSÄTTNINGSAVGIFT:

Ja. Pantsättningsavgiften är 1% av basbeloppet


JURIDISKA PERSONER:

Föreningen accepterar ej juridiska personer som medlemmar.


INRE REPARATIONSFOND:

Nej, föreningen har ingen inre reparationsfond.


FASTIGHETENS SKICK:

- V/A stammar byttes år 2000

- Elstigar byttes år 2000

- Tvättstugan renoverades år 2000. Nya tvättmaskiner införskaffades år 2007 och 2008.

- Taket och fasaden har delvis renoverats år 2000 resp år 2003.

- Fönsterrenovering genomförd 2005.

- Trapphusrenovering genomförd 2006.

- Fastigheten har uppgraderats till hipnetstandard, Com Hem är husets leverantör.

- Hissen renoverades under 2007.

- Undercentral byggdes under 2009.

- Brandskyddskontroll utfördes 2012.

- Yttertaket renoverades 2013 med nytt skiffer och ny plåt.

- Putsskador reparerades 2014.

- Mindre underhållsarbete på vissa fönster, utsida, 2015.

- Installation av bergvärme, 2017

- Enegideklaration upprättades 2017

- Obligatorisk Ventilationskontroll genomfördes 2017

- Sotning och brandskyddskontroll 2018

- Högtrycksspolning av avloppsstammar 2018


LÅNEN:

Lånesumman uppgår till 17,3 miljoner kr 2019
 


 


COPYRIGHT ©  2019