Info

Hedinsgatan 13 – Brf Reveljen 10


Allmän information


VID INFLYTTNING

När flyttbilen kommer med stora lass av möbler och prylar – lasta inte hissen full, utan skicka upp i flera omgångar. Vi har endast en hiss i huset och den är vi rädda om. Belasta den inte för hårt och framför allt – tänk på att de boende i huset också behöver använda den under din inflyttning.


VID OMBYGGNAD

Det styrelsen behöver veta om din ombyggnad kan du läsa om under "Dokument" här på hemsidan. Vi ber dig tänka på att när du lastar in plankor, stegar, material av annat slag så måste hissens väggar täckas så att inte de eller spegeln skadas. Här gäller också – tänk på de andra boende. Viktigt att tänka på vid ombyggnad är att många lägenheter fortfarande har de gamla kantiga original-dörrhandtagen kvar. Om de skall bytas ut – meddela styrelsen så att de sparas för framtiden. Detta gäller också de oersättliga plattorna i hall/entré. Skall de bytas ut skall styrelsen meddelas så att också de sparas för framtiden.

 

VID UTFLYTTNING

Om du flyttar finns också en del att tänka på. Samma sak gäller förstås när det gäller flytt av möbler och annat – var snäll mot hissen och övriga boende. Glöm inte heller att tömma ditt vindskontor och ta med allt – det får inte stå något kvar i gångar etc. Glöm inte heller cykeln!

 

NAMNSKYLT I ENTRÉN

För att få sitt namn uppsatt på namntavlan i entrén skall den nya medlemmen lägga en lapp i styrelsens brevlåda eller maila styrelsen.


NAMNSKYLT TILL DÖRREN

Styrelsen ombesörjer utseende och beställning av dörrskyltar till de medlemmar som önskar ha en namnskylt som överensstämmer med husets funktionalistiska karaktär. Dokumentet "NAMNSKYLT.pdf” finns under "Dokument", går att ladda ner och innehåller information och beställningsformulär. Maila styrelsen när ni vill beställa namnskylt styrelsen@hedinsgatan13.se


SÄKERHETSDÖRRAR

Den medlem som skaffar säkerhetsdörr bör sträva efter att utseendet blir så likt befintliga dörrar som möjligt.


CYKELFÖRVARING

Lås inte fast cyklarna i parkstaketet framför huset, det finns cykelställ i ”vår” trädgård till vänster och höger om entrén. Cyklar kan även ställas upp i cykelförrådet på vinden där de står tryggt i den gamla tvättstugan, men märk upp och lås dem. Däremot får inte cyklar förvaras i entrén eller trapphuset av brandsäkerhetsskäl. Samma policy gäller även för barnvagnar och andra privata saker.


GEMENSAMMA UTRYMMEN

Till våra gemensamma utrymmen räknas entrén, vinden, ljusgårdar och våningsplan. Här får man inte förvara personliga saker som till exempel cyklar, pulkor, vagnar, dörrmattor, skateboards, inte ens utanför sin egen dörr. Dörrmattorna hör hemma på insidan av dörren och cyklar mm förvaras antingen på den enskilda medlemmens balkong, hall eller vindsförråd.

Detta är viktigt dels för den gemensamma trevnaden – väggarna blir båda skrapade och smutsiga och städningen försvåras – dels på grund av de brand- och utrymmesrisker de medför.


ANDRAHANDSUTHYRNING

Alla som hyr ut i andra hand ska ha giltiga andrahandsavtal som skall godkännas av styrelsen. En avgift tas ut vid andrahansutyhyrning. Se ytterligare information under separat flik på denna hemsida. Blankett för detta finns att hämta från hemsidan under fliken Dokument.


RENOVERING & OMBYGGNATION

En ombyggnation och renovering av lägenheten ska alltid godkännas av styrelsen. Ett avtal mellan medlemmen och styrelsen upprättas i vilket arbetets omfattning och renoveringen beskrivs. I detta avtal förbinder sig även medlemmen tillse att utförandet sker fackmannamässigt, att boende grannar inte störs eller att drift och underhåll försvåras för fastigheten. Dokumentet ”Avtal om ombyggnation i bostadsrätt” finns att ladda ner från denna hemsida.


TVÄTTSTUGAN

Tvättstugan får inte användas mellan 22.00 och 07.00. Undantaget är torkning av sista tvätten, som måste avslutas senast 23.00. Se separata skötsel- och ordningsregler under en särskild flik på denna hemsida och även uppsatta i tvättstugan.


TVÄTTSTUGEBRICKOR TILL BOKNINGSTAVLAN

Vare sig man har förlagt sin nyckel till bokningsbrickan eller förlagt hela brickan, måste man beställa en ny bricka (i sin helhet).

Ring Electronic Laundry Systems Sweden,

Electrolux Wascator på tel: Tel. 0771-61 52 00.

De behöver veta numret på bokningstavlan (nr 291189), låstyp (nr 988916110), färg på brickorna (blå) samt ditt lägenhetsnummer som ska stå på brickan.

Medlemmen står själv för kostnaden.


NYCKLAR

Styrelsen har inte tillgång till lägenheternas individuella nycklar utan endast till entrén, tvättstugan, vinden och returpappersbehållarna. Om någon medlem låst sig ute finns det telefonnummer till nyckeljour i entrén.


SOPNEDKASTET

Soppåsen är endast till för hushållsavfall, dvs det som blir över när farligt avfall, glas, el- och grovavfall, förpackningar och tidningar sorterats ut. Knyt ihop soppåsen väl. Alla måste vara noga med detta annars blir det stopp i vår sopsug!


GROVSOPRUM

Grovsoprummet hålls öppet första måndagen varje månad, mellan klockan 20.00 och 20.30. Grovsoprummet är endast till för grovsopor som inte är miljöfarliga. Se separata regler för grovsoprummet under en särskild flik på denna hemsida (finns också uppsatta på dörren till grovsoprummet).


ÅTERVINNING

Returpappersbehållare finns vid utgången mot Sandelsgatan. Tomglas, batterier och annat återvinningsbart material skall lämnas i återvinningsbehållare. Närmaste återvinningsstation finns i hörnet av Erik Dahlbergsgatan och Olaus Petrigatan. Dit kommer också fyra gånger per år en miljöbil då kan man lämna allt från målarfärger till ugnar. Datumen brukar publiceras i tidningen Östermalm Direkt. Mer information kan man hitta på stockholm.se/avfall.


HEMFÖRSÄKRING

Det måste finnas en hemförsäkring med bostadsrättstillägg i varje hushåll. Det är ett ovärderligt skydd vid exempelvis brand och vattenskador eftersom du som bostadsrätts-innehavare ansvarar för det inre skyddet.


SIST MEN INTE MINST

Tänk på att du inte bor ensam i huset! Håll därför en sund och trevlig miljö omkring dig. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har förslag till förbättringar.
COPYRIGHT ©  2019