Tvätt

Hedinsgatan 13 – Brf Reveljen 10

Tvättstugan


BOKNING

 • Tvättstugan bokas genom den bokningscylinder som hör till respektive lägenhet. Utanför tvättstugan finns en bokningspanel där du låser fast din cylinder på vald tid. Efter avslutad tvättning skall bokningscylindern avlägsnas från bokad tid.
 • Tvättstugan kan bokas mellan kl 07.00 och 22.00. Undantagen är torkning av sista tvätten, som måste avslutas senast 23.00.
 • Tvättningen måste påbörjas senast 1 timme efter bokad tid. Om man inte påbörjat tvättningen inom 1 timme står det fritt för en annan medlem att ta tvättstugan i anspråk.
 • Tänk på att hålla tvättiderna!


ORDNING

 • Tvättstugan är avsedd för personlig tvätt tillhörande medlemmar i Reveljen 10.
 • Kommersiell tvätthantering är förbjudet. Det är ej heller tillåtet att använda tvättstugan för rengöring av andra saker, t ex cyklar, kälkar och bildäck.
 • Barn utan tillsyn eller obehöriga får inte vistas i tvättstugan.
 • Alla medlemmar som använder tvättstugan är skyldiga att behandla utrustningen med varsamhet och att omedelbart anmäla eventuella fel och brister till styrelsen.


Medlem som använder tvättstugan är skyldig att städa samt i övrigt att lämna tvättstugan i prydligt skick efter sig, dvs:


 • Utspillt tvättpulver skall torkas upp
 • Golven skall sopas fria från tvättludd och indraget grus m.m.
 • Golvbrunn och silar ska rengöras
 • Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och tvättho skall vara rena från smuts, skräp och ludd
 • Tomma förpackningar och annat skräp skall slängas i soptunnan


Det är viktigt att vi lämnar tvättstuga och torkrum i det skick som vi själva vill finna dem i nästa gång vi tvättar. 


 

 

 

 


 

 


COPYRIGHT ©  2019