Andra hand


Andrahandsuthyrning


Ansökan om andrahandsuthyrning måste alltid lämnas in till styrelsen, andrahandshyresgästen får inte flytta in utan styrelsens godkännande. Studier, sjukhusvistelse, medlemmar som ”hyr ut” till sina barn, samt arbete på annan ort är skäl som godkänns. Korttidsuthyrning, exempelvis via Airbnb, accepteras inte som skäl.


Styrelsen anser att medlemmarna skall bo i sina lägenheter för att inte försvåra föreningsarbetet och många andrahandsuthyrningar innebär ofta en nackdel för föreningen med sämre engagemang från de boende.


Styrelsens samtycke krävs

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan styrelsens godkännande.

Den som överväger att hyra ut i andra hand, skall göra en skriftlig ansökan till styrelsen och ange skälen för andrahandsuthyrningen.


Namnet på den föreslagne hyresgästen skall anges i ansökan.

Ansökan ska även innehålla uppgifter om den föreslagne hyresgästens personnummer, adress, telefonnummer till bostad och arbete.


Kontrollera andrahandshyresgästen före uthyrning

Det är viktigt att man själv kontrollerar den person som man överväger att hyra ut till. Han eller hon måste kunna betala avgiften och man måste kunna lita på att det är en skötsam person. Om störningar förekommer måste rättelse ske utan dröjsmål efter tillsägelse från styrelsen. Man skall inte dra sig för att kontrollera tilltänkta andrahandshyresgäster.


Gör upp en inventarieförteckning och besiktiga lägenheten

Gör upp en inventarieförteckning, om möbler skall ingå i uthyrningen och anteckna vad som ingår i uthyrningen.


Det är viktigt att man gör en gemensam besiktning av lägenheten och dokumenterar eventuella skador som finns vid uthyrningen.


Man bör också göra en besiktning när uthyrningen upphör.


Ordna med telefon och internetanslutning etc.

Det vanligaste är att andrahands-hyresgästen har eget abonnemang. Använd

standardformulär för hyreskontrakt som finns i bokhandeln.

Andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring.


Till sist

Glöm aldrig bort att det är medlemmen som har det fulla ansvaret för:

  • att samtycke eller tillstånd till uthyrningen finns,
  • att bostadsrättsföreningen får sina avgifter i tid
  • att störningar inte förekommer under uthyrningen