Grovsopor


Grovsoprummet


Grovsoprummet hålls öppet första måndagen varje månad, mellan klockan 20.00 – 20.30.


Grovsoprummet är endast till för grovsopor som inte är miljöfarliga, till exempel:

kartonger, träemballage, plastemballage, textiler och liknande.


Detta får inte kastas i soprummet:

El-/batteridrivna artiklar, vitvaror, glas, glödlampor/lysrör, färger/ kemikalier och liknande miljöfarliga ämnen samt tidningar och hushållssopor.


  • Förpacka dina sopor i påsar eller dylikt.
  • Kartonger måste vikas/fällas ihop.
  • Inga sopor får ställas i gången utanför grovsoprummet - gången är utrymningsväg mot Sandelsgatan och ska hållas fri för passage.
  • Sopor som inte ryms i grovsoprummet får vänta på nästa tömning.


Är dina sopor för stora för grovsoprummet måste du själv ombesörja transport till

kommunens avfallsstation, se adresser nedan eller www.stockholm.se


  • Tidningar: Returpapperscontainer vid utgången mot Sandelsgatan.
  • Glas & batterier, plast, konservburkar av metall, papp/pappkartonger: ÅVS - Hörnet Erik Dahlbergsgatan/Olaus Petrigatan
  • Den mobila miljöstationen - se https://hallbart.stockholm/atervinna/


Tänk på miljön!