Fakta


Fakta om föreningen


BYGGÅR:

Fastighetens byggnadsår är 1934-1935.


MÅNADSAVGIFT:

I månadsavgiften ingår värme, varmvatten, tvättstuga och vindsförråd samt kabeltv. Elavgiften specificeras separat på räkningen.


GARAGEPLATS OCH PARKERINGSPLATS:

Garageplats eller parkeringsplats följer ej med bostadsrätten.


ANTAL LÄGENHETER I FÖRENINGEN:

BRF Reveljen 10 har 48 lägenheter och tre hyreslokaler.


FÖRENINGENS EKONOMISKA FÖRVALTARE:

Nabo AB - www.nabo.se


FÖRENINGENS TEKNISKA FÖRVALTARE:

POS Fastighetsvård AB


ÖVERLÅTELSEAVGIFT:

Ja. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet


PANTSÄTTNINGSAVGIFT:

Ja. Pantsättningsavgiften är 1% av basbeloppet


JURIDISKA PERSONER:

Föreningen accepterar ej juridiska personer som medlemmar.


INRE REPARATIONSFOND:

Nej, föreningen har ingen inre reparationsfond.


FASTIGHETENS SKICK:

 • V/A stammar byttes år 2000
 • Elstigar byttes år 2000
 • Tvättstugan renoverades år 2000. Nya tvättmaskiner införskaffades år 2007 och 2008.
 • Taket och fasaden har delvis renoverats år 2000 resp år 2003.
 • Fönsterrenovering genomförd 2005.
 • Trapphusrenovering genomförd 2006.
 • Fastigheten har uppgraderats till hipnetstandard, Com Hem är husets leverantör.
 • Hissen renoverades under 2007.
 • Undercentral byggdes under 2009.
 • Brandskyddskontroll utfördes 2012.
 • Yttertaket renoverades 2013 med nytt skiffer och ny plåt.
 • Putsskador reparerades 2014.
 • Mindre underhållsarbete på vissa fönster, utsida, 2015.
 • Installation av bergvärme, 2017
 • Enegideklaration upprättades 2017
 • Obligatorisk Ventilationskontroll genomfördes 2017
 • Sotning och brandskyddskontroll 2018
 • Högtrycksspolning av avloppsstammar 2018
 • Byte av port, renoverade karmar och dörrar entréplan 2021


LÅNEN:

Lånesumman uppgick per 31 december 2022 till 13 800 000 kr, vilket motsvarar 4632 kr per kvm.